Kovačič Mirjam

Srečajte

Mirjam Kovačič

, zobozdravnica

Zobozdravnica Mirjam Kovačič sem študij dokončala na Medicinski fakulteti, smer stomatologija, v Ljubljani, leta 1993. Po opravljenem strokovnem izpitu sem bila zaposlena v Zdravstvenem domu v Ljubljani do leta 1999, ko sem se odločila za zasebno zobozdravstveno ordinacijo.

KAJ JE KRITJE ZOBNE PULPE – ZOBNEGA ŽIVCA?

KAJ JE KRITJE ZOBNE PULPE - ZOBNEGA ŽIVCA?
KAJ JE KRITJE ZOBNE PULPE – ZOBNEGA ŽIVCA?

Kritje zobne pulpe je postopek, ki ga izvedemo, da bi zob ostal živ

Kritje zobne pulpe je postopek, ki ga uporabljamo pri izredno globokem kariesu. Pri kariesu, ki je tako globok, da se nahaja v neposredni bližini zobne pulpe ali celo sega v neposredno bližino zobne pulpe – zobnega živca. S kritjem zobne pulpe lahko rešimo zob pred zdravljenjem koreninskih kanalov ter ohranimo zob živ.

Kritje zobne pulpe, kadar je postopek uspešen zaščiti zobno pulpo pred vnetjem  – pulpitisom. Kadar pulpitis postane ireverzibilen lahko vodi v bolečino, ki spremlja vnetje zobne pulpe – pulpitis. Ireverzibilni pulpitis vodi v nekrozo – odmrtje zobne pulpe ali celo granulom.

Ireverzibilni pulpitis in nekrozo zobne pulpe pa lahko zdravimo edino z zdravljenjem koreninskih kanalov.

Namen kritja zobne pulpe je ohraniti zobno pulpo vitalno – živo. S tem, ko ohranimo zobno pulpo živo in s tem tudi živ zob, se izognemo zdravljenju koreninskih kanalov.

Na predel pulpe, ki je odprt proti ustni votlini po odstranitvi kariesa in postopku razkuževanja predela položimo tkivom prijazno zdravilo. Na predelu, kjer zdravilo deluje se pulpa ogradi z dodatno zobovino – sekundarnim dentinom. Tak zob lahko zapremo z definitivno (stalno) plombo ali pa z začasno plombo za nekaj mesecev. Ali bo metoda uspešna je odvisno predvsem od tega koliko je taka pulpa že okužena in koliko je tkivo zobne pulpe že okvarjeno ter od odpornosti vašega organizma.

Glede na to, kako blizu zobne pulpe je bil karies in koliko je izpostavljena zobna pulpa ločimo:

Indirektno kritje zobne pulpe

Kadar zobna pulpa pri odstranjevanju kariesa še ni izpostavljena – exponirana in je med zobno pulpo in kaviteto še tanka plast dentina rečemo postopku prekrivanja indirektno kritje zobne pulpe.

Direktno kritje zobne pulpe

Kadar je zobna pulpa pri čiščenju kariesa razgaljena – exponirana rečemo postopku prekrivanja direktno kritje zobne pulpe.

Kritje zobne pulpe zobni živec

Postopek kritja zobne pulpe je uspešen, kadar zob poprej ni kazal znakov vnetja. To pomeni, da zob še ni poboleval, zobna pulpa pa je še živa in ni pulpitična.

S postopkom kritja zobne pulpe ne moremo rešiti zoba pred zdravljenjem koreninskih kanalov, kadar zob že kaže znake ireverzibilnega pulpitisa, kadar pri čiščenju kariesa razgalimo – eksponiramo večji del zobne pulpe. To se običajno zgodi takrat, ko karies sega v zobno pulpo.

Zob, na katerem smo naredili kritje je potrebno spremljati. To pomeni, da je potrebno spremljati ali je še živ – vitaliteto zoba.

Imate globok karies in se bojite zdravljenja koreninskih kanalov? Morda se da zob še rešiti, da ostane živ. Naročite se: 031 656 907