Kovačič Mirjam

Zalivanje in plombiranje zob

Nekateri zobje imajo na griznih ploskvah grabenčke (fisure), ki so zelo globoki, se pogosto temno zabarvajo in jih tudi pri zelo skrbnem ščetkanju ne moremo temeljito očistiti. Zato te grabenčke zalijemo.

Zalivanje je postopek, pri katerem grabenčke najprej profesionalno očistimo in nato zalijemo s posebnim zalivanju namenjenim kompozitnim materialom.

zalivanje in plombiranje zob

Zalivanje obsega profesionalno čiščenje zob in nato zalivanje s posebnim kompozitnim materialom.

Začasne plombe imajo namen zapore zoba pri zdravljenju in zaščiti zob v času do dokončne oskrbe, kadar je potrebno zaradi drugih posegov ali okoliščin dokončno oskrbo zoba odložiti.

Stalne plombe naredimo, kadar nam razmere dopuščajo dokončno oskrbo zoba s plombo.

Za zdravljenje majhnih, površinskih kariesov, popravilo majhnih defektov in nepravilnosti ter popravilo manjših estetskih nepravilnosti v obliki in barvi zob uporabljamo minimalno invazivne metode (minimal invasive therapy, microinvasive therapy) odstranjevanja kariesa s posebnimi svedri za minimalno invazivno preparacijo ali specialnim peskalnikom, ki izčisti le karies ali odstrani staro belo plombo, zdrava zobovina pa ostane nedotaknjena (air abrasion).

Kot material izbora uporabljamo visokokakovostne kompozite. Takšni posegi so praviloma neboleči tudi brez anestezije.

Obsežnejši karies, zlom zoba ali menjava večje plombe zahtevajo obsežnejšo preparacijo ter bolj zapletene tehnike izdelave plomb. Če poseg opravljamo na mrtvem zobu (zobu, ki ima zdravljene ali odmrle koreninske kanale), so posegi neboleči. Pri živih zobeh pa se individualno odločamo o anesteziji glede na občutljivost pri vrtanju. Ljudje smo različno občutljivi za bolečino, zato je pacient tisti, ki pove, ali potrebuje anestezijo.